UW PRIVACY

Uw privacy

Uw Privacy

voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplicht opgelegd door WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Lees hieronder verder

https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/20180220-Privacy-document.pdf 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
ik ben verplicht melding te maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld  

Neem vrijblijvend contact met mij op.

.

.